Kontakt


Marta Kondelová

Novoť 909 02955

Slovensko

00421917231426 

hippolytsk@gmail.com

 

Bankové spojenie 

Slovenská sporiteľna

IBAN SK05 0900 0000 0051 5476 7899

BIC SWIFT kód: GIBASKBX